Usuwanie komarów

Pranie i sprzątanie

Deratyzacja, Dezynsekcja, Dezynfekcja

Mycie ciśnieniowe

Oferujemy najlepsze usługi

Mrówki

Komara nikomu przedstawiać nie trzeba. W Polsce najczęściej występującym jest Komar Brzęczący
zwany również Pospolitym (Culex pipiens) występujący w dwóch odmianach z czego jedna upodobała
sobie głównie ptactwo i występuje na obszarach wiejskich pipiens .Drugą odmianą jest nasz
niszczyciel spokoju w domowym zaciszu i dobrej zabawy w ogrodzie żywiący się krwią ssaków w tym
ludzi, bytujący na obszarach miejskich i podmiejskich molestus.

Zabieg odkomarzania jest na tyle skuteczny, że radzi sobie nawet z dużymi plagami Komarów.
Wykonywany jest na posesjach prywatnych, ogrodach, terenach zielonych, miejscach imprez
masowych, w pobliży podmokłych terenów sąsiadujących z osiedlami mieszkaniowymi lub domami
wolnostojącymi.

Usuwanie Komarów

Przy usuwaniu komarów używamy wyłącznie najlepszych dostępnych na rynku, bezpiecznych i
posiadających wszelkie aktualne zezwolenia insektycydów oraz urządzeń najwyższej jakości

Do usuwaniu komarów stosujemy 3 metody:

Oprysk względem wszelkich znajdujących się na działce krzewów, kwiatów, polegający na podaniu środka biobójczego w formie płynnej przy użyciu opryskiwaczy ciśnieniowych
Zamgławianie ULV polegające na rozpyleniu insektycydu w formie aerozolu który penetruje nawet gęsto zarośnięte i mocno zbite zielenią przestrzenie
Metoda biologiczna polegająca na dodaniu do zbiorników wodnych gdzie mogą występować zarówno jaja jak i larwy takich jak oczka wodne, stawy czy kanały specjalnych larwicydów. Te środki biobójcze działają selektywnie i nie stanowią zagrożenia dla innych form życia bytujących w w/w zbiornikach.

Podczas metody opryskowej jak i ULV stosujemy utrwalacz, który czyni oprysk odpornym na działanie
deszczu czy silnego wiatru co wybitnie zwiększa skuteczność .

Zabieg odkomarzania nie działa na odległość więc by maksymalizować efektywność warto
namówić sąsiadów do wspólnej walki tymi insektami. Przy usłudze wykonywanej na sąsiadujących
posesjach oferujemy zniżkę nawet do 25% dla wszystkich zainteresowanych.